Homeopathie

Een gezonde manier van beter worden.

 

Op dit moment is er een patientenstop voor 2019

Werkwijze en behandeling

Geen verwijzing nodig

Praktisch
U heeft geen verwijzing nodig van de huisarts. De praktijk is aangesloten bij de NVKH en de kosten worden geheel of gedeeltelijk vergoed door de zorgverzekeraars vanuit het aanvullende pakket van uw verzekering (zie vergoeding) .
U kunt voor informatie of een afspraak vrijblijvend bellen of mailen. Ik sta u graag te woord.

Intake

Tijdens de intake (eerste consult)  probeer ik een goed beeld te krijgen van de aard van de klachten, het ontstaan en verloop ervan.
Tijdens of na het gesprek ga ik aan de slag om het homeopathisch middel te vinden dat past bij uw individuele klachten. Het eerste consult duurt 1 à 1.5 uur.

Vervolgconsulten

In het vervolgconsult wordt bekeken wat uw reactie op het middel is en waar de behandeling bijgesteld moet worden.
Het vervolgconsult is korter van duur en afhankelijk van de hoofdklacht en veranderingen.
Bij chronische klachten komt u meestal na 3 à 4 weken na het eerste consult terug.

Duur van de behandeling

Het is moeilijk om aan te geven hoe lang een behandeling duurt.
Bij acute klachten: is een kortdurend intensief contact vaak voldoende.
Bij chronische klachten: er zijn patiënten die na drie consulten een dusdanige verbetering hebben dat ze alleen maar telefonisch contact hebben als er een eventuele terugval is. Maar er zijn ook patiënten die een langere behandeling nodig hebben omdat hun klachten al jarenlang bestaan en waarbij de vitaliteit laag is.

Als u tussendoor klachten hebt vraag ik u te bellen op het telefonisch spreekuur.

Afspraak

Via het mail/contactformulier of telefonisch kunt u een afspraak maken voor een eerste consult. Ik stuur u informatie over de praktijk en een routebeschrijving via de mail ter voorbereiding op ons gesprek. Tevens vraag ik u om de huidige medicatie mee te brengen.

In een homeopathisch consult komen allerlei zaken ter sprake. Met alle persoonlijke gegevens en andere informatie die u tijdens het consult verstrekt, zal ik strikt vertrouwelijk omgaan.

Privacy

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend homeopaat, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens;
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegeven.

Als uw behandelend homeopaat heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. U bepaalt zelf of u mijn waarnemer belt. Op dat moment heeft zij de mogelijkheid tot inzage in het cliëntendossier.
 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar:

 • uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling: homeopathisch consult
 • de kosten van het consult
NVKH/ Vervang vakantie/ Niet tevreden

De beroepsvereniging NVKH

Homeopathie Montferland is aangesloten bij de NVKH, de Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten (NVKH.nl). Daarmee zijn hoge kwaliteitseisen gewaarborgd aan o.a. opleiding, nascholing en waarneming.

Klachten

Het is belangrijk om uw onvrede of klacht eerst met uw homeopaat te bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand en komen we er samen uit als u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent of wat u anders wilt. Is het moeilijk uw onvrede mondeling te uiten? Probeer het dan schriftelijk voor te leggen. Mogelijk ontstaat er op deze manier een opening om het probleem de wereld uit te helpen. Meestal lost een goed gesprek uw onvrede of klacht op.

Voelt u zich niet in staat uw onvrede of klacht te bespreken, laat de situatie dit niet toe of komen we er samen niet uit? Op deze site vindt u verdere informatie over de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir, Expertisecentrum  klachtbehandeling en over de Stichting Zorggeschil: https://www.nvkh.nl/over-ons/klachtenafhandeling-nkvh.

Vakantie

Binnen de praktijk wordt samengewerkt met de praktijk van Hilke van den Boom. Zij is in principe de vaste vervangster bij vakantie. Zij heeft op dat moment toegang tot de digitale patiëntendossiers.

Heeft u vragen?

Neem contact op