Opleiding

Sinds1982 ben ik werkzaam in de gezondheidszorg.
Opleiding m.b.t. de praktijk: HBO verpleegkundige met specialisaties in jeugdgezondheid, reumatologie, oncologie en (project)management. Daarnaast de 5 jarige algemene opleiding tot klassiek homeopaat, cursus verloskunde en homeopathie en een 3 jarige internationale Vithoulkas opleiding binnen de homeopathie. Daarnaast zijn er een aantal opleidingen die van toepassing zijn voor mijn projectwerkzaamheden in zorg en welzijn.

Werkervaring

In 1982 ben ik begonnen als leerling verpleegkundige in een algemeen ziekenhuis met stages op de kinderafdeling, kraamafdeling, cardiologie, interne geneeskunde, chirurgie, psychiatrie en gynaecologie
Na de diplomering heb ik als gediplomeerd verpleegkundige gewerkt op de afdeling urologie. Hierna ben ik de HBO opleiding voor verpleegkundige in de maatschappelijke gezondheidszorg gaan volgen in Nijmegen en heb daarna 6 jaar gewerkt als wijkverpleegkundige.

Als wijkverpleegkundige was ik in die tijd verantwoordelijk voor de chronische en terminale zorg en voor de jeugdgezondheidszorg (consultatiebureau).
Hierna volgde een periode van 5 jaar als thuiszorgmanager, met het aansturen van teams wijkverpleegkundigen en ziekenverzorgsters binnen de thuiszorg.

Als coördinator transmurale zorg heb ik hier een aantal jaren mijn bijdrage mogen leveren door het aansturen van onder andere oncologieverpleegkundigen, longverpleegkundigen, diabetesverpleegkundigen, reumaconsulenten, CVA verpleegkundigen, wondverpleegkundigen en praktijkondersteuners binnen de huisartsenpraktijk. Deze verpleegkundigen vormden de brug tussen ziekenhuis/medisch specialist en de thuiszorg/huisarts.
Na deze periode volgde een projectleiderschap van de longzorg in de zorgketen. De projectgroep bestond onder andere uit medisch specialisten, huisartsen, apothekers en longverpleegkundigen.

Intussen was de interesse al ontstaan voor een andere geneeswijze dan onze huidige reguliere zorg. Door goede ervaring met homeopathie bij de behandeling van onze eigen kinderen was het duidelijk dat er andere vormen van zorg konden leiden naar het stimuleren van het zelfgenezend vermogen van de mens. De homeopathie sprak me aan door zijn logische filosofie en heeft al eeuwen zijn diensten bewezen.

 

 

Gieling Projectmanagement

Mijn hele carrière heeft altijd in het teken gestaan van interventies op het totaalbeeld van de mens en zijn behoeften aan zorg of ondersteuning. Dit geldt ook op de organisatie van zorg en welzijn. Naast de homeopathie praktijk heb ik mijn eigen bedrijf Gieling Projectmanagement.

Vanaf 1982 ben ik werkzaam als projectleider, manager en zorginhoudelijk professional (loondienst/ZZP-er) met veel ervaring als leidinggevende van zorgprofessionals en binnen de transmurale ketenzorg.

Er zijn vele manieren om een bijdrage te leveren aan het welzijn van de mens. Zowel op inhoudelijk als organisatorisch niveau. Mijn werkzaamheden hebben altijd de lijn van de mens als geheel  binnen de zorg- en welzijnhulpverlening gevolgd. Dit betekende soms ongewone wegen maar altijd in het besef dat het groter geheel op de voorgrond moet staan en dat de onderdelen enkel ondersteunend kunnen zijn. Dat betekent ook dat een enkele focus op een ziek onderdeel nooit de oplossing zal zijn voor het levensgeluk van de mens. Het betekent ook dat een zorg of overheidsorganisatie met een enkele focus op zijn product dit nooit kan zijn. Vanuit deze visie is het geweldig om een bijdrage te mogen leveren aan een beter zorg- en welzijnsland welke voor de mens waardevol is.

 

 

 

Heeft u vragen?

Neem contact op