Veel gestelde vragen

Wat is het verschil tussen een klassiek homeopathische behandeling en een reguliere behandeling?

Klassieke homeopathie schrijft een homeopathisch middel voor op uw individuele klachten en pakt de disbalans van het organisme aan. Het belangrijkste voor de homeopaat is om uw balans weer te herstellen en het afweersysteem te stimuleren en daarmee de oorzaak aan te pakken. Klassieke homeopathie heeft geen bijwerkingen en is gericht op het hele organisme waardoor u door de behandeling ook beter in uw vel komt te zitten. Zie ook “Homeopathie“.
De reguliere behandeling schrijft vaak klachtgericht voor en doet daarmee aan symptoombestrijding. Soms is dat nodig bv als de alvleesklier geen insuline meer maakt moet je deze toevoegen. Maar voor vele klachten kan klassieke homeopathie meer aan de oorzaak doen of aanvullend op de reguliere behandeling werken. Steeds meer huisartsen verwijzen door naar mijn praktijk. Laten we het goede van beide behandelingen combineren.

Voor wie is klassieke  homeopathie geschikt?

Voor iedereen – mens en dier – van pasgeborenen tot hoogbejaarden. Kinderen reageren vaak wat sneller en gemakkelijker dan ouderen. Dit zou kunnen komen doordat hun lichaam meestal minder belast is met medicijnen en schadelijke stoffen. Ook mensen met zware klachten op fysiek of emotioneel gebied kunnen geholpen worden. Bijvoorbeeld reuma, MS of op psychisch gebied: psychosen, diepe depressies. Zie ook “Welke klachten“.

Is er een verwijzing nodig voor een afspraak?

Voor een afspraak bij een klassiek homeopaat heeft u geen verwijzing nodig van de huisarts.

Kan ik homeopathische behandeld worden tijdens een reguliere behandeling?

In de meeste gevallen kan een homeopathische behandeling tijdens een reguliere behandeling een duidelijke meerwaarde geven. De disbalans en het afweersysteem wordt hersteld en daarmee zien we regelmatig dat patiënten minder medicatie nodig hebben of minder bijwerkingen hebben van noodzakelijke reguliere medicijnen. Bijvoorbeeld bij een hoge bloeddruk of een gestoorde schildklierfunctie gebeurt het regelmatig dat de medicatie aangepast of gestopt kan worden omdat de patiënt minder nodig heeft. Uiteraard gebeurt dit altijd in overleg met de huisarts / specialist.

Kan klassieke homeopathie samen gaan met reguliere medicatie?

Ja, in het algemeen kunnen homeopathische middelen goed gebruikt worden naast de reguliere medicijnen. Er zijn natuurlijk veel aandoeningen waarbij mensen niet zomaar zonder reguliere medicijnen kunnen, bijvoorbeeld bij suikerziekte en een te langzame schildklier, medicijnen voor het hart zoals bèta blokkers. Als homeopathie eenmaal aanslaat kan er de situatie ontstaan dat het lichaam minder medicatie nodig heeft. De eventuele wijzigingen van reguliere medicatie moet altijd gebeuren met uw arts.
Ook kunnen homeopathische middelen bijwerkingen verminderen van de reguliere medicatie.
U kunt beter geen homeopathische zelfzorgmiddelen (complex homeopathie) van de drogist of apotheek naast de medicijnen van de klassiek homeopaat gebruiken omdat die elkaar tegen kunnen werken.

Is klassieke homeopathie veilig?

Homeopathie is veilig. Er zijn geen bijwerkingen.
Voor elke geneeskunde geldt dat het van belang is dat patiënten nieuwe klachten melden. Op dat moment kan er gekeken worden of meerdere disciplines nodig zijn bij uw behandeling.

Is klassieke homeopathie wetenschappelijk bewezen?

Onderzoek en de praktijk hebben al heel lang geleden bewezen dat klassieke homeopathie werkt.
Er zijn vele landen die homeopathische klinieken hebben en die universitaire opleidingen verzorgen. Er zijn dan ook vele wetenschappelijke onderzoeken die aantonen dat klassieke homeopathie werkt.
Om u een indruk te geven geef ik in het kort enkele conclusies weer. Voor het gehele onderzoek c.q. verslag verwijs ik naar de sites die achter de conclusies staan.

Uit een onderzoek in 1996 werd de homeopathische behandeling van oorontsteking vergeleken met de reguliere behandeling. Hieruit bleek dat bij homeopathie de duur van de pijn korter was (33%), de totale duur van de therapie korter (60%) en de terugval binnen een jaar: 29.3% bij de homeopathie en 43.5% bij de reguliere geneeskunde. Voor verdere informatie www.hno.org (Duitstalig)

Uit een onderzoek in 2006, waarbij patiënten met migraine homeopathisch werden behandeld, bleek dat na 6 maanden er significante verbeteringen waren en na 12 maanden bleek er een afname van de ernst van de migraine met 72% en van de aanvallen met 81%. Voor verdere informatiewww.vithoulkas.com (Engelstalig)

Uit het verslag van de VHAN (Artsenvereniging van homeopathie) komt de volgende alinea:
‘Sinds 1991 zijn er diverse meta analyses (systematische analyses van onderzoekstudies) verricht. Telkens luidde de conclusie dat er bewijs is voor de werkzaamheid van homeopathie. Ook is de werkzaamheid van homeopathie aangetoond bij allergie en bovenste luchtweginfecties, diarree bij kinderen, behandeling van griep, het op gang komen van de darmfunctie na een buikoperatie, reumatische ziekten en hooikoorts’ (vhan: verslag symposium: homeopathie en wetenschap, objectief gezien, 2008,www.vhan.nl)

Uit een Duits/Zwitsers en Engels onderzoek in 2005 komt het volgende gedeelte:
‘Het homeopathisch ziekenhuis in Bristol publiceerde onlangs de cijfers van alle 6.544 patiënten met chronische ziekten die in de afgelopen zes jaar de polikliniek bezochten. De meest voorkomende diagnoses waren eczeem, astma, migraine, prikkelbare darmsyndroom, overgangsklachten, depressieve klachten en chronisch vermoeidheidssyndroom. De meeste patiënten hadden al een hele geschiedenis van specialistische behandelingen achter de rug, voordat ze homeopathische hulp zochten. Bij deze groep chronisch ziekten is verbetering van de kwaliteit van leven vaak het hoogst haalbare behandeldoel. Bij 70 % van de patiënten werden positieve veranderingen gerapporteerd, 50% van hen beschreef hun toestand als ‘beter’ of ‘veel beter’. Dit kon zowel een vooruitgang in de algemene gezondheidstoestand en het welbevinden zijn, als een vermindering van frequentie of zwaarte van acute aanvallen of verergeringen. (de publicatie ‘Homeopathie verhoogt levenskwaliteit’, 2005,www.vhan.nl)

Helaas is er veel ruis in de publicaties en in de media waarbij soms onderzoeken gepresenteerd worden die voorbij gaan aan het individuele principe van klassieke homeopathie. Men test bijvoorbeeld één middel op het effect van oorontstekingen. Zoals u weet moet er bij klassieke homeopathie altijd individueel gekeken worden. Van de tien kinderen die oorontsteking hebben moeten misschien wel zeven kinderen een verschillend homeopathisch middel toegediend krijgen. Op deze manier kun je homeopathie niet bewijzen. Het is vergelijkbaar met het inzetten van antibiotica tegen alle infecties. Als een infectie veroorzaakt wordt door een virus heeft antibiotica geen zin. Zie ook “Homeopathie“.

Zie ook https://www.vereniginghomeopathie.nl/wetenschap/overzicht

Wat is onderdrukking?

Als een organisme uit balans is en dit niet zelf kan oplossen dan probeert het via klachten ons duidelijk te maken dat er iets mis is. Meestal kiest het lichaam daar het minst schadelijke orgaan voor. Liever huidklachten dan longklachten etc.
Bij onderdrukking worden de aanvankelijke klachten onderdrukt door meestal medicijnen en gaat het organisme een meer schadelijk orgaan kiezen om de disbalans te tonen. Een voorbeeld hiervan is dat bij onderdrukking van het eczeem we vaak longklachten zien opkomen.
Dit betekent niet dat u zomaar moet stoppen met de medicatie of de zalven. De medicatie kan noodzakelijk zijn of moet misschien afgebouwd worden etc. Bij gebruik van medicatie is het altijd belangrijk om overleg te hebben met de arts die de medicatie heeft voorgeschreven.
Op welke manier het organisme zijn klachten laat zien is van meerdere factoren afhankelijk, onder andere vitaliteit, erfelijke belasting, trauma’s.

Kan ik niet beter homeopathische middelen kopen bij de drogist of apotheek?

Veel patiënten zijn al zover dat ze het prettiger vinden om voor zichzelf of voor hun kroost niet meteen over te stappen op reguliere medicatie met hun bijwerkingen.
Het probleem met homeopathische zelfzorgmiddelen (complex homeopathie) van de drogist of apotheek zijn, dat ze weinig individueels hebben. Dat betekent dat er een zeer grote kans is dat het middel niet bij uw klachten past en de potentie niet de juiste is. Er wordt voorbij gegaan aan het principe dat het homeopathisch middel moet passen bij deze patiënt met zijn specifieke klachten en zijn persoonlijkheid. In het beste geval zullen uw klachten iets gedempt worden maar meestal leidt het niet tot genezing. Doordat homeopathische zelfzorgmiddelen vaak en langdurig gebruikt moet worden en dat voor elke klacht weer een ander middel te koop is, is het voor de fabrikant een aantrekkelijke manier om geld te verdienen. De regel “baat het niet, schaadt het niet” gaat hier niet op. Het is vaak goedkoper en veel effectiever om een afspraak te maken bij een klassiek homeopaat.
Zie ook “Homeopathie“.

Zijn zelfzorgmiddelen schadelijk?

De farmacie heeft een steeds grotere omzetmarkt binnen de drogisterijketens. Zo zijn er bijvoorbeeld vele medicijnen voor hooikoorts te koop of vele (zware) pijnstillers. Met deze medicijnen onderdrukt men het probleem en de bijwerkingen van de medicijnen kunnen een flinke verslechtering inhouden voor de patiënt. Zowel binnen de reguliere geneeskunde als binnen de homeopathie kijkt men met zorg naar deze ontwikkeling.

Wat is een beginverergering?

Een beginverergering is een korte en  milde  toename van de klacht voordat de genezing inzet. Het lichaam wordt zo wakker geschud om zijn problemen aan te pakken en is dus een goede reactie. Een beginverergering wordt lang niet altijd gezien. Bij acute klachten wordt zelden een beginverergering gezien.

Hoe vaak moet ik het middel innemen?

Er is geen standaard schema over hoe vaak een patiënt het middel moet innemen.
Bij acute klachten kan dit variëren van ieder kwartier tot iedere dag. Bij chronische klachten tot eenmalig, elke maand tot alleen bij een terugval.
U krijgt een duidelijke omschrijving mee over hoe vaak u het middel moet innemen en hoe u het moet innemen.

Moet ik dit middel altijd blijven gebruiken?

Als het goed is wordt het probleem verholpen en komt de patiënt in balans. Zolang er geen klachten zijn, hoeft er ook niets genomen te worden. Het kan natuurlijk gebeuren dat iemand na verloop van tijd weer eens uit balans raakt, door acute ziektes, verkeerde voeding, slaapgebrek, stress, ingrijpende gebeurtenissen, ongevallen. Wanneer het lichaam dan uit zichzelf niet de balans kan terugvinden kan met een homeopathisch middel weer de prikkel tot zelfgenezing gegeven worden. Afhankelijk van de situatie kan dit dan weer met hetzelfde middel, of soms met een ander middel.

Wat is het verschil tussen kruidengeneeskunde en klassieke homeopathie?

Kruidengeneeskunde of fytotherapie heeft niets met homeopathie te maken. Bij kruidengeneeskunde wordt er niet gepotentieerd (verdund en geschud). Dat wil dus zeggen dat er bij kruidengeneeskunde nog veel van de stof aanwezig is in het middel. Hierdoor loop je bij kruidengeneeskunde sneller het risico dat er bijwerkingen ontstaan (zoals bekend is van St. Janskruid  en depressiviteit).

Wat kan niet behandeld worden met klassieke homeopathie?

Klassieke homeopathie kan voor veel klachten ingezet worden. Zie ook “Welke klachten“.
De mate van effect van de behandeling hangt af van verschillende factoren: hoe lang zijn de klachten er al, hoe zijn de omstandigheden, hoe is uw vitaliteit en heb ik genoeg informatie om het juiste middel te vinden.
Natuurlijk moet bij een botbreuk een foto gemaakt worden en de breuk worden gezet. Bij een blindedarmontsteking moet de blindedarm met een operatie worden verwijderd. Wel kan homeopathie zijn bijdrage geven bij de bot/wondgenezing. Zie ook “Sportblessures en ongevallen“.
Als er onomkeerbare schade is kan klassieke homeopathie natuurlijk geen kapot gewricht herstellen. Wel worden er goede resultaten bereikt met pijnbestrijding en welzijn. Zie hierboven de vraag: Is klassieke homeopathie wetenschappelijk bewezen?

Is koorts slecht?

Het lichaam heeft van nature een manier om bacteriën te doden en maakt hiervoor koorts. Mensen met een goede vitaliteit kunnen (gelukkig) nog met koorts reageren. Koorts is daardoor een gezond mechanisme die zo min mogelijk onderdrukt dient te worden door medicatie/paracetamol. Uiteraard is het goed om actie te ondernemen als de koorts erg hoog wordt of als er andere klachten ontstaan.

Moet ik bij een acute ziekte altijd bellen?

Dit hangt helemaal van de ziekte af. Als u elk jaar een verkoudheid of een milde griep krijgt en met een paar dagen rust er weer boven op bent hoeft u niet te bellen. Er kunnen echter acute ziektes zijn waarbij uw lichaam hulp nodig heeft omdat het te heftig is of te lang duurt. Neemt u in dat geval contact met me op.

Heeft u vragen?

Neem contact op